Woonfraude

Lange wachtrijen

Wie in Nederland een huurwoning wilt, moet zich hiervoor inschrijven en op haar beurt wachten. Door het illegaal beschikbaar stellen van een woning (onrechtmatige verhuur) komt de woning niet beschikbaar voor de mensen op de wachtlijst. 

Gevolgen van woonfraude

Niet alleen lange wachtrijen maar ook lawaaioverlast, burenruzies, huisvuil en onveiligheid zijn hier een direct gevolg van. Hierdoor wordt de polarisatie versterkt en krijgt de buurt een slechte naam. 

Vormen van woonfraude

Onrechtmatige bewoning, verhuur, overbewoning, hennepteelt en uitkeringsfraude zijn allemaal voorbeelden van woonfraude. Als u het vermoeden heeft dat iemand woonfraude pleegt, starten wij een onderzoek en stellen wij de bewegingen rond de woning van de betrokkenen vast over een langere periode. Hierdoor kan de fraude worden vastgesteld door Justitie.