Verzekeringsfraude

Wat is verzekeringsfraude?

Verzekeringsfraude is het handelen met de opzet de verzekeraar te misleiden. Er zijn twee soorten verzekeringsfraude. Bij het aanvragen de verkeerde gegevens invullen om zo toch een verzekering af te kunnen sluiten ook als dat eigenlijk niet kan. 

Bij schade wordt ook vaak fraude gepleegd, zo wordt er bijvoorbeeld een verloren telefoon opgegeven als “gestolen” .

Daling, maar het probleem blijft groot

In 2017 is er in Nederland voor 101 miljoen euro aan fraude gepleegd bij de verzekering. In 2018 was dat 88 miljoen. Een groot probleem, maar verzekeraars ondernemen steeds meer actie tegen fraudeurs, met een sterke daling in fraude als gevolg.

NST Recherchebureau levert verschillende diensten aan voor verzekeraars, wij kunnen op grond van uw wensen verschillende onderzoeken starten zoals: acceptatie onderzoek, wia onderzoek, aansprakelijkheidsonderzoek en gezondheidsfraude.