Pre employment screening

Zekerheid voor de werkgever

Een pre employment screening is een uitgebreid achtergrondonderzoek naar sollicitanten. De werkgever wilt meer te weten komen over bijvoorbeeld het arbeidsverleden of het privé verleden om te kijken of de werknemer bij het bedrijf past. Hierdoor creëert het bedrijf meer zekerheid dat ze de juiste werknemers aannemen. 

Grondig onderzoek

Bij een screening wordt er dus gekeken naar het verleden van iemand. De kandidaat tekent een integriteits formulier. Vaak vermelden mensen leugens in hun CV. Dit kunnen kleine maar ook grote leugens zijn. Bij een pre employment screening van NST Recherchebureau worden alle referenties, de diploma’s en certificaten gecontroleerd. 

Steeds populairder

Steeds meer bedrijven maken gebruik van een pre-employment screening. Het wordt steeds populairder aangezien het nut ervan vaak is bewezen. Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van een screening.