Onderzoek naar onrechtmatig (ziekte) verzuim

Wat betekent (ziekte) verzuim voor uw bedrijf?

Iedereen wordt wel eens ziek, we spreken van ziekteverzuim als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet kan nakomen wegens aantoonbare medische verschillende redenen. 

Verschillende vormen van verzuim

Er zijn verschillende vormen van (ziekte) verzuim, het kortdurende, frequente, langdurend en ongeoorloofd verzuim. 

Werknemers zijn soms ziek, bij een griepje staat de werknemer snel weer op de werkvloer, de schade blijft hierbij beperkt, dit is het kortdurende verzuim.

Frequent ziekteverzuim heeft vaak andere oorzaken, bijvoorbeeld werkstress of een conflict.

Als een werknemer langer dan 6 weken ziek is heet dit het langdurige ziekteverzuim.

Hoge kosten

Bij langdurend ziekteverzuim geldt de loondoorbetaling van minimaal 70% van het loon gedurende twee jaar, dit kost veel geld en als deze uiteindelijk ongeoorloofd blijkt te zijn is dit een vorm van oplichting. Als u onrechtmatig verzuim vermoedt, kunnen wij van NST Recherchebureau een onderzoek starten en het onrechtmatige verzuim aan het licht brengen.