Forensisch onderzoek

Toepassing van forensisch onderzoek

Forensisch betekent gerechtelijk. Als een persoon een misdaad zoals een moord of een inbraak heeft begaan, moet de rechter beslissen hoeveel straf iemand verdiend. De straf is gebaseerd op het aantal strafbare feiten die er gepleegd zijn. 

Wetenschappelijke ondersteuning

Met forensisch onderzoek kunnen deze strafbare feiten worden bewezen op basis van wetenschappelijk bewijsvoering, denk hierbij aan dna-onderzoek, drugsanalyses, datacommunicatie maar ook milieuonderzoek. De hoofdverdachte heeft een grotere kans om te worden opgespoord en de rechter kan de bijpassende straf geven bij de strafbare feiten die er zijn gepleegd.